Regulamin:


1. Zgłoszenie strony do katalogu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Każdy może zgłosić swoją stronę do naszego spisu stron.

3. Treść strony musi być zgodna tematycznie z wybraną przez użytkownika kategorią.

4. W przypadku braku potrzebnej podkategorii, istnieje możliwość zgłoszenia utworzenia nowej, lub można skontaktować się bezpośrednio z administratorem.
5. Akceptowane są jedynie domeny oraz subdomeny, natomiast podstrony nie są brane pod uwagę.

6. Nie akceptujemy stron które nie działają oraz stron w budowie.

7. Od użytkownika wymagamy możliwie dokładnego opisywania strony:

- opis musi się składać z min 350, max 8000 znaków,

- wymagane zachowanie gramatyki oraz ortografii,

- nie akceptujemy nieczytelnych znaków oraz tekstów skopiowanych z innych stron,

- opisy nie mogą zawierać adresów stron, adresów e-mail,

8. Podczas weryfikacji stron, moderator zwraca uwagę na: tematykę strony, wartość merytoryczną oraz stylistykę treści, wykonanie.

9. W przypadku akceptacji wpisu, zostaniecie o tym fakcie poinformowani drogą mailową.

10. Decyzję o akceptacji wpisu do naszego spisu podejmujemy my; zastrzegamy sobie także prawo do modyfikowania treści użytkownika oraz ewentualnego usunięcia wpisu bez podania przyczyny.

11. Strony naruszające regulamin będą usunięte bez powiadomienia.

12. Moderator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

Strony, które nie zostaną pozytywnie rozpatrzone:

Zawartość strony musi być zgodna z polskim prawem, nie akceptujemy stron:
- o treściach pornograficznych i erotycznych,

- nawołujące do przemocy, o treściach rasistowskich, niezgodnych z Polskim i międzynarodowym prawem oraz dobrym obyczajem,

- strony gromadzące odnośniki do pirackich,

- treści dotyczące niedozwolonych substancji i akcesoriów związanych z narkotykami,

- strony o ubogiej treści, stworzone wyłącznie w celu wyświetlania reklam,

- stron przekierowujących na inny adres,

- strony zawierające wirusy, dialery,

- katalogi stron - nie posiadającej unikalnej i estetycznej szaty graficznej


 Obsługa płatności:

1. Płatności obsługuje HOMEPAY

2. Opłata pobierana jest za ROZPATRZENIE WPISU a nie jego dodanie na stronę,

3. opłata NIE PODLEGA ZWROTOWI,

4. Reklamacje braku sms proszę zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie » www.homepay.pl/reklamacje,
5. W innych sprawach/problemach reklamacje proszę składać do administratora, poprzez formularz kontaktowy.

Polityka prywatności

1. InBeta.eu zawierają zbiór stron które zgłaszają użytkownicy.

2. Szanujemy prawo użytkowników do prywatności i nie gromadzimy danych osobowych oraz nie udostępniamy adresów e-mail osób zgłaszających stronę.

3. Nie przekazujemy adresów email osobom trzecim, adresy e-mail wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu kontaktu lub wysłania informacji odnośnie wpisów i innych naszych stron.

4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści wpisów zamieszczanych przez użytkowników na naszej stronie www.inbeta.eu.